Hur ska vi hantera elberedskapsavgiften?

Fråge-id: 168655

Hur ska vi som elnätsföretag hantera återbetalningen av elberedskapsavgiften till våra kunder?

Svar

Elsäkerhetsverket kan tyvärr inte besvara frågor som rör elnätsföretagens hantering av avgiften gentemot sina kunder, då sätten att debitera varierar mellan företagen. Vi har helt enkelt inte tillräcklig kunskap om detta. Vi rekommenderar istället att elnätsföretagen kontaktar Energiföretagen Sverige, som kan ge bättre råd och vägledning i dessa frågor.

Mer information

Sänkt elberedskapsavgift
Nyhet på Elsäkerhetsverkets webbplats

Överskjutande elberedskapsavgift bör snarast betalas tillbaka till kunden
Nyhet på Energiföretagens webbplats

Sidansvarig: Gunnel Nilsson