Slutar som elinstallatör för regelefterlevnad

Fråge-id: 153425

Jag är registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för ett företag i Elsäkerhetsverket företagsregister. Inom kort kommer jag att sluta i företaget. Hur kan jag ta bort min anknytning till företaget i registret?

Svar

Företaget behöver göra en ändringsregistrering till oss, i vilken de anger vem som är deras nya elinstallatör för regelefterlevnad som ska stå i registret. En ändringsregistrering görs enkelt via vår e-tjänst för företagsregistrering. Så snart den ändringen är gjord kommer ditt namn att tas bort från företagsregistret.
Ändra uppgifter i registret

Om detta inte görs av företaget är du välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig att ta bort din anknytning. Vi tar gärna emot dina uppgifter via e-post i vilket du anger ditt namn, ditt auktorisationsnummer, företagets namn och organisationsnummer liksom en förklaring av ditt ärende. E-postmeddelandet skickas till registrator@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund