Färgmärkning av biledare

ELANLÄGGNINGAR

Vilken färg ska det det vara på märkningen av biledaren i en kabel av typen EKLK?

Ska den vara transparent eller gul-grön?

Ska biledaren anslutas i båda ändar av kabeln?

Alla elinstallationer vid nybyggnation, ombyggnad eller utvidgning av en elanläggning ska utföras enligt föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1. För att uppfylla kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis så ska man antingen riskbedöma och dokumentera alla moment eller följa en fastställd standard. I standarden SS 436 40 00 kan man läsa att färgmärkning inte fordras för bland annat kablars metallmantlar eller armering vilka används som skyddsledare.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 

Eftersom biledare i kablar av typen EKLK har en tvärsnittsarea som endast är 1 kvadratmillimeter kan den inte användas som skyddsledare utan endast för jordning av kablarnas metallmantlar. Därigenom uppfyller den inte kravet på minsta area för skyddsledare och ska därför inte märkas med grönt och gult i kombination.

Eftersom biledaren inte kan användas som skyddsledare enligt ovan finns inget krav på kontinuitet. Generellt är rekommendationen att endast en ände bör anslutas i syfte att undvika EMC-störningar. Detta måste dock avgöras i varje enskilt fall.

För tolkning av standarder hänvisar vi till SEK Svensk elstandard.
SEK Svensk elstandards webbplats