Signalkabel och starkström i samma kabelkanal

ELANLÄGGNINGAR

Får man i en fastighet dra signalkabel, till exempel kabel till  nätverk och TV-antenn, i de kabelkanaler som det vanliga elnätet ligger i? Om nej, varför inte?

Väljer man att följa standarden SS 436 40 00 utgåva 3 i syfte att uppfylla kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis så anger den i kapitel 521.6. 

"Ledare i olika strömkretsar kan ligga inom samma rör, utrymme i kabelkanal eller elkanal, på kanalrännor och kabelstegar förutsatt att alla ledare är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom röret eller kanalen."

Beakta även avsnitt 414 om det handlar om klenspänningskretsar.