Kommer elsäkerhetsavgiften att höjas för 2021?

ALLMÄN INFORMATION

Det har ännu inte fattats något beslut om ändringar i elsäkerhetsavgiften. Däremot finns ett förslag att avgiften ska höjas med 10 kronor till 820 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning. För varje uttagspunkt för lågspänning föreslås avgiften höjas med 5 öre till 10 kronor 25 öre per kalenderår. Enligt förslaget träder förändringen i kraft den 1 februari 2021. Så snart beslutet är fattat infomerar vi om det på vår webbplats.

Mer information om avgifter