Vad är Koppla säkert?

ALLMÄN INFORMATION

Koppla säkert är en kampanj som ska öka elsäkerheten i bostäder. I kampanjen ingår en digital tjänst – Kopplasäkert.se – som ska ge konsumenter snabba svar på vilka elinstallationsprodukter de får koppla in själva och vilka som kräver installation av ett registrerat elföretag. Med Koppla säkert vill vi göra det enklare för privatpersoner att undvika olagligt och farligt elarbete hemma.

Informationen i Kopplasäkert.se bygger på de regler som finns om vilka elinstallationer som kräver att den som utför arbetet har en auktorisation för just den typen av arbete, och att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Reglerna finns i Elsäkerhetslagen (2016:732) 4 och 23-27 §§ och ELSÄK-FS 2017:2.

Med kampanjen Koppla säkert hoppas vi på att, tillsammans med branschen, öka privatpersoners kunskap och därmed deras chans att göra medvetna val. Vår önskan är att så många som möjligt ska använda tjänsten och förstå sitt eget ansvar för elsäkerhet. Den effekt vi vill se är att fler personer avstår från att göra olagligt och farligt elarbete själva.

Vi hoppas också få med oss många branschaktörer i arbetet för en högre elsäkerhet. Vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en informationshöjande insats tillsammans med berörda aktörer så som återförsäljare och elinstallationsföretag. Det är det som har blivit Koppla säkert. Samarbetet har skett i en extern referensgrupp, som har varit med och tagit fram de aktiviteter som ska genomföras. Samma grupp är nu med som bollplank vid genomförandet av aktiviteterna. Vi har fått mycket fin respons från branschen så vi har stora förhoppningar att många aktörer vill vara med och sprida Koppla säkert-informationen till konsumenterna.

Mer information om Koppla säkert