Vad innebär ECY-certifikat?

AUKTORISATION

Jag har ett ECY-certifikat. Innebär det att jag är auktoriserad elinstallatör?

Nej, du är inte auktoriserad elinstallatör genom ditt ECY-certifikat.

Ett ECY-certifikat är ett certifikat som utfärdas av Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), som visar att du uppfyller de krav som ställs enligt kollektivavtal mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Det ska inte förväxlas med en auktorisation som elinstallatör, vilket man måste ansöka om hos Elsäkerhetsverket.

Senast granskad: 2019-10-11