Varför har ansökningsavgiften för auktorisation höjts?

AUKTORISATION

Varför har avgiften vid ansökan om auktorisation höjts från 1 350 kronor till 1 660 kronor?

Höjningen beror på att en justering har gjorts i avgiftsförordningen. Det är den som styr vilken ansökningsavgift den som ansöker om auktorisation som elinstallatör ska betala till Elsäkerhetsverket. Den nya avgiften gäller från och med den 20 november 2020.