Vilken är elsäkerhetsavgiften för 2021?

ALLMÄN INFORMATION

Den 1 februari 2021 höjdes elsäkerhetsavgiften med 10 kronor till 820 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning. För varje uttagspunkt för lågspänning höjdes avgiften med 5 öre till 10 kronor 25 öre per kalenderår.

Mer information om avgifter