Vilken är elsäkerhetsavgiften för 2022?

ALLMÄN INFORMATION

Från och med den 1 februari 2022 höjs elsäkerhetsavgiften för företag och hushåll. För företag ökar elsäkerhetsavgiften med cirka 85 kronor per år och hushållens kostnader ökar med 85 öre per år. De nya elsäkerhetsavgifterna blir 11 kronor 10 öre för hushåll (lågspänning) och 905 kronor för företag (högspänning) .

Mer information om avgifter

Senast granskad: 2021-12-20