Kassa

Publikation Antal Pris
Hitta fler publikationer Totalt inkl moms och frakt 0 kr

Beställningsinformation

Behandling av personuppgifter

När du gör en beställning av en publikation behöver Elsäkerhetsverket behandla dina personuppgifter, dels för att kunna skicka publikationen till dig, dels för att eventuellt fakturera dig för kostnaden. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6. 1.b i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken du är part.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Elsäkerhetsverket använder dina personuppgifter enbart för att hantera den beställning du gjort. Om du beställer kostnadsfria publikationer raderas din beställning när vi skickat publikationen till dig. Om du beställt en publikation som ska faktureras, läggs dina faktureringsuppgifter in i vårt fakturahanteringssystem. Uppgifterna lagras sedan i enlighet med gällande bokföringsregler.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina rättigheter