• Skriv ut

Elsäkerhet i åsktider

Åskvädren tornar upp sig över landet. Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. Elsäkerhetsverket ger råd om hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

Förutom bränder riskerar datorer, TV-apparater, dvd-spelare och telefoner att slås ut. Elektriska ledningar och metallstängsel kan, om de träffas av ett blixtnedslag, leda strömmen från blixten långa sträckor. Även om blixten inte slår ner i byggnaden kan elektrisk materiel skadas genom den höga spänning och elektriska ström som uppstår, exempelvis TV-apparater och datorer. Detta är vanligast om det är en luftledning som matar strömmen till huset, som då oftast tar sig in i byggnaden via el- eller telenätet.

Var medveten om farorna
Några typer av faror som man bör vara medveten om är: direktnedslag i skorsten, TV-mast med mera, indirekta nedslag, till exempel i träd i närheten och överspänningar som leds via el- eller teleledningar.

Skydda elektrisk materiel
Det enklaste sättet att undvika problem med elektrisk materiel är att dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går. Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. Om man har möjlighet bör man koppla ur TV, bredbandsmodem, basenheter till sladdlösa telefoner, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut. Det kan också vara bra att alltid göra så när man åker bort en eller flera dagar, till exempel på semester.

Om åskskydd
En överspänning, förorsakad av ett blixtnedslag i till exempel en luftledning har en hög spänning och mycket hög ström. Dessa typer av störningar, som är ledningsbundna avleds genom en medveten kortslutning mot jord.
För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installeras. Ett åskskydd skall för att ge bästa möjliga skydd vara fast installerat. Det är viktigt att åskskydden jordas ordentligt. Man ska alltid vända sig till ett elinstallationsföretag för att få hjälp med tekniska lösningar på åskproblem.

Tänk på det här
Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.

Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med.

Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta med att duscha eller bada i badkar.

Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande. Var uppmärksam på det aktuella vädret, dis och annat som skymmer sikten kan dölja ett åskmoln som är under uppbyggnad. Ett fullt utvecklat åskmoln kan överraskande snabbt bli aktivt.

I Elsäkerhetsverkets publikationsshop finns mer information i broschyren Om åska.

Kontakt

Cia Edlund
Informationschef Elsäkerhetsverket
Telefon 0550-851 36, 070-522 13 57

Mer information

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2013-06-20
Senast uppdaterad: 2014-11-10