• Skriv ut

Elsäkerhetsverket minskar sina koldioxidutsläpp

På de senaste två åren har Elsäkerhetsverket minskat koldioxidutsläppen avsevärt på grund av förändrat resande. Färre flygresor på sträckor under 50 mil är en av anledningarna.

Målet som myndigheten har till år 2014 när det gäller flygresor under 50 mil är att myndigheten ska minska dessa med fem procent jämfört med 2012.

- Vi hade minskat med 27 procent vid utgången av 2013, berättar Annica Karlsson, ekonom på Elsäkerhetsverket och den som arbetat med Elsäkerhetsverkets miljöledningsrapport.

Resandet med tåg har ökat

Totalt har Elsäkerhetsverket minskat koldioxidutsläppen med 29 procent från resor de senaste två åren. Även resandet med bil har minskat medan tågresor däremot har ökat.

- Vi vill att man ska resa så mycket som möjligt med tåg när det är möjligt, säger Annica Karlsson.

Minskningen av koldioxidutsläpp från resor har uppnåtts fastän antalet inspektörer på Elsäkerhetsverket har ökat under året.

Pappersförbrukningsmål redan nått

Även pappersförbrukningen har minskat. Myndighetens mål är att fram till slutet av 2014 minska pappersförbrukningen med fem procent. Vid utgången av 2013 var minskningen drygt 25 procent!

Ett annat mål är att Elsäkerhetsverket ska använda miljöbilar så mycket som möjligt när det krävs resor med bil. Målet för 2014 är att av resta kilometer med bil ska 75 procent vara med miljöbil. 52 procent av de resta kilometrarna 2013 var med miljöbil. Det är ändå en klar förbättring från året innan då motsvarande siffra var 36 procent.

- Där har vi lite att arbeta med under det här året. Målet vi har är som sagt att vi ska ha nått dit vid utgången av 2014, säger Annica Karlsson.

perm_contact_calendarKontakt

Annica Karlsson

Ekonom
Telefon: 010-168 05 14
E-post: annica.karlsson@elsakerhetsverket.se

Dokument

Sidansvarig:
Publicerad: 2014-03-05
Senast uppdaterad: 2015-02-12