• Skriv ut

Felaktig information om elstängsel

Elsäkerhetsverket har uppmärksammat att flera Länsstyrelser lämnar information om bidrag till elstängsel på sin webbplats. Informationen är felaktig och stämmer inte med gällande föreskrifter.

Elstängselaggregat som sätts på marknaden i Sverige ska vara utförda för maximalt fem joule. Starkare aggregat får inte sättas på marknaden annat än om Elsäkerhetsverket beviljat undantag från kravet. Nu har en undersökning inletts där myndigheten ser över förekomsten av elstängselaggregat som överstiger fem joule.

- Elsäkerhetsverket har inte erhållit någon ansökan om undantag och därmed ska samtliga elstängselaggregat som sätts på marknaden uppfylla kraven, säger Margareta Willbergh, inspektör vid Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket. Tillverkarens anvisning ska följas vid installation och användning.

Länsstyrelser bör ändra informationen

- Vi har uppmanat de Länsstyrelser som gett vilseledande information om elstängsel att omedelbart ändra sin information. Vi har nu också uppmärksammat att flera Länsstyrelser, efter uppmaning av Elsäkerhetsverket, har korrigerat den felaktiga informationen om bidrag till elstängsel på sin webbplats, säger Margareta Willbergh. Den som står inför att köpa elstängsel ska kunna känna sig trygg med att veta att det finns tydliga regler om säkerhet och användning av produkten. Tillverkaren eller den som sätter produkten på marknaden i Sverige har ansvar för att informera.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel (ELSÄK-FS 2011:2) är tillämplig för elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel. Med det menas att tillverkare och leverantörer ska uppfylla kraven i föreskriften om elsäkerhet och information om vad som gäller beträffande EMC, elektromagnetisk kompatibilitet.

Läs mer om elstängsel

Mer information om gällande regler för elstängsel hittar du via länk under Mer information till höger.

Kontakt

Margareta Willbergh, inspektör
margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 47

Joca Kostic, inspektör
joca.kostic@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 41

 

Per Hellström, informatör
per.hellstrom@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 35, 070-859 73 96

Mer information

Sidansvarig:
Publicerad: 2013-10-08
Senast uppdaterad: 2014-11-10