Förbjudna LED-lampor

Med de nya energibesparingskraven som ställs kommer glödlamporna att fasas ut, vilket ökar intresset för alternativ belysning. Elsäkerhetsverket har den senaste tiden gett ett flertal LED-lampor försäljningsförbud.

Anledningen till detta är oftast att de ger störningar på elnätet, men de ger även radiostörningar.

De lampor som Elsäkerhetsverket har tittat på är LED-lampor som fungerar som ersättare till den gamla glödlampan. De är baserade på modern LED-teknik och alla de lampor som testats innehåller en liten nätdel, som sitter i ljuskällans sockel. Se listan på högra sidan vilka produkter som hittills fått försäljningsförbud.

Reslutatet av marknadskontrollen

Drygt hälften av de LED-lampor som köpts in via marknadskontroll och testats har fått försäljningsförbud. Detta är en anmärkningsvärt hög siffra, som kan bero på att de flesta av de lampor som kontrollerats har haft en inbyggd ljusreglering, det vill säga att de är dimbara. Dimbara LED-lampor innehåller styrelektronik som ofta kräver särskilda åtgärder för att uppnå godtagbara egenskaper så att elektriska apparater fungerar tillsammans, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Detta glöms ibland bort av lamptillverkarna. Det är viktigt att du som tillverkare eller importör ser till att LED-lamporna har provats på ett korrekt sätt gällande EMC.

Hur visar sig störningen?

LED-lamporna ger störningar på elnätet, något som bland annat kan ge upphov till radiostörningar. Radiostörningarna orsakas av att de ledningsbundna störningarna strålar ut från de anslutna ledningarna. Detta beror på att ledningarna, exempelvis till armaturen, fungerar som sändarantenner för de ledningsbundna störningarna. Störningen kan påverka andra elektriska produkter i sin närhet, även de som inte är anslutna till samma uttag. Den kan också påverka kommunikation som trådlöst bredband och telefoni.

Vad gäller för tillverkaren?

Det är Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2007:1) som ska följas. Föreskrifterna baseras på EMC-direktivet (EMCD 2004/108/EG).

Samarbete inom EU om LED-lampor

Det pågår just nu en kampanj inom EU där LED-belysning granskas. Syftet är att undersöka om de nya LED-lamporna på marknaden uppfyller gällande EMC-krav.

Aktuella försäljningsförbud

Sidansvarig: Martin Gustafsson