• Skriv ut

Förtydligande om kassaapparater för utomhusbruk

Elsäkerhetsverket har fått många frågor om att använda elektriska kassaapparater/kassaregister på marknader och torghandel. Här följer information och råd om vad som gäller.

Kassaapparater som används i Sverige ska, precis som alla elektriska produkter, ha en bruksanvisning på svenska och vara försedd med uppgifter från tillverkaren om hur den får användas. Lagen som säger det är inte ny utan har funnits sedan 1993,  § 4 och 5 i Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

Det är tillverkaren som är ansvarig för att se till att kassaapparaten uppfyller de krav som gäller när den sätts på marknaden. Sedan har också importörer och återförsäljare ett ansvar att se till så att de produkter de säljer (i det här fallet kassaapparater) uppfyller lagkraven. Den enskilde företagaren, som ska använda kassapparaten, har ansvar att se till att man följer tillverkarens anvisningar och använder en apparat som är avsedd för utomhusbruk.

Elsäkerhetsverkets har tyvärr upptäckt att många kassaapparater inte uppfyller kraven för utomhusbruk vid fuktig miljö. Många kassaapparater är gjorda för inomshusbruk.

- Att använda en kassaapparat utomhus för förhållanden som den inte är avsedd för gör att det finns risk för att fukt kommer in i apparaten och att den i värsta fall kan bli strömförande, säger Fredrik Kagerud, inspektör vid Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket.

Detta gäller för kassaapparater utomhus

  • Tänk på att läsa igenom bruksanvisningen för kassaapparaten och följa tillverkarens anvisningar.
  • Titta så att produkten är CE-märkt.
  • Täthet är en viktig aspekt vid anpassning av en elektrisk produkt för användning i utomhusmiljö. Ett kassaregister med stickpropp klass I med jordat utförande eller klass II ojordad dubbelisolerad ska, för att få användas utomhus, vara anpassad för att klara täthet motsvarande minst IPX4. IP-klassning är ett sätt att ange tätheten för en produkt.
  • Om tillverkaren i sin bruksanvisning anger att produkten kan användas utomhus i regn och fukt så ska produkten uppfylla minst IPX4 oavsett spänningsgräns.
  • Om den kassapparat du har inte uppfyller IP-klassningen för utomhusbruk, så måste du vidta åtgärder för att säkerställa att miljön den placeras och används i motsvarar den som tillverkaren anvisar.
  • Om du är osäker på om din kassaapparat uppfyller kraven ska du vända dig till inköpsstället.
  • Tänk också på att kyla, värme, kondens, UV-ljus (solen) kan påverka en apparats säkerhet negativt. Tillverkaren anvisningar ska tydligt visa var den kan användas. 

Mer information

Sidansvarig:
Publicerad: 2014-04-25
Senast uppdaterad: 2015-02-12