• Skriv ut

Konsumenters behov av information diskuterades med butikskedjor

TV-program och tidningsreportage inspirerar oss konsumenter till ombyggnader och renoveringar där bland annat elarbeten ska utföras. Men el kan leda till stora risker om den hanteras felaktigt.

Under hösten tog Elsäkerhetsverket del av den undersökning som EIO, Elektriska installatörsorganisationen, gjort bland 60 företag i landet som säljer elmateriel. Undersökningen pekade på att det finns brister i den information som ges vilket leder till felaktiga råd till konsumenterna och nu har Elsäkerhetsverket träffat delar av butikskedjor för att diskutera frågan.

I genomsnitt skadas årligen drygt 300 personer vid gör-det-självarbete, vilket är en femtedel av alla som skadas vid elolyckor. Den som bor eller vistas på en plats där en felaktig installation gjorts riskerar att drabbas av en elolycka.

- Tillsammans med försäljningsorganisationerna vill vi förbättra informationen och skapa en större medvetenhet hos konsumenterna kring elsäkerhet, sa Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Problemen i undersökningen visar på en kunskapsbrist som kräver åtgärder för att information ska nå ut till konsumenterna.

Grundregel och undantag

”Får man byta belysningsarmatur själv utomhus och hur ska man tolka reglerna för el i våtutrymmen?” Frågor kommer till butiker inte enbart från konsumenter utan också från den egna personalen som ibland har rollen som både butikssäljare och installatörer av el.

- Regelverket kring el och ansvar är inte alltid självklart, säger Mikael Rönnbro, affärsutvecklingschef på Elon AB. Vi har viss skyltning på butikshyllorna om vad som är behörighetskrävande men visst kan vi bli tydligare. Vår personal behöver stöd i att skaffa sig rätt kompetens.

- Det finns en grundregel som är bra att hålla sig till och det är att utgå ifrån att allt elinstallationsarbete är behörighetsgrundande, betonade Anders Petersson som höll i delar av dagen. Undantagen finns reglerade i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

När det råder oklarheter om vad som gäller uppmanar vi att man kontaktar en elinstallatör. Om det fortfarande är otydligt så ska man kontakta Elsäkerhetsverket.

Hur hjälper vi konsumenten att göra rätt?

På vilket sätt kan butikskedjorna och Elsäkerhetsverket tillsammans bidra till att kunskapen ökar ute i butikerna och hos konsumenterna? Ett förslag var att tillhandahålla vanliga frågor och svar inom olika produktgrupper som kan finnas lättillgängliga för butikssäljarna. Ett annat förslag var att använda Elsäkerhetsverkets skrift ”Elsäkerhetspocketen” på olika sätt. Flera tyckte att den innehåller bra information för den som behöver veta vad man får göra själv eller när man bör anlita en elinstallatör. Det framkom också önskemål om att få stöd och tips på elområdet i samband med utbildning av butikspersonal. Det kan handla om exempelvis bidrag till nätbaserad utbildning och/eller informationsmöten. Några tyckte också att skyltmaterial i butikerna tydligare kunde visa ett ramverk av regler.

De butikskedjor som deltog var K-Rauta, Jula, Bauhaus, Hornbach, Clas Ohlsson, Interpares, Woody, Elon och Elkedjan.

Nedan finns länk till publikationsshopen där det går att beställa Elsäkerhetspocketen.

Mer information

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2014-04-25
Senast uppdaterad: 2015-02-12