Lysdiodrör kan vara farliga

För att spara energi byter många industrier, kommuner och andra storförbrukare sina traditionella lysrör mot diodlysrör, även kallade LED-lysrör. Tester visar dock att det finns lysdiodrör som kan äventyra säkerheten för den som byter lampan.

LED-lysrörDe nya lysdiodrören matas med 230 V spänning genom armaturens lysrörshållare till lysrörets ändar. Risken finns att få en elstöt när lampan ska bytas eftersom det är lätt att beröra de blanka kontakterna som är spänningsförande, via lysdiodröret i den ena ändan av lampan, samtidigt som den andra ändan är fast vid lamphållaren.  

Kan monteras i vanliga lysrörsarmaturer

Elsäkerhetsverket har låtit testa ett antal lysdiodrör på den svenska marknaden. Samtliga produkter kan monteras i traditionella lysrörsarmaturer. Resultatet från genomförda tester visar på så allvarliga fel att verket har beslutat att återkalla produkterna från slutanvändare. Importörerna är ålagda att varningsannonsera för att nå alla slutkunder.

– De aktuella lysdiodrören har sålts främst via internet och kan finnas både hos konsument som hos storförbrukare, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Den som har köpt produkten ska ta kontakt med inköpsstället för reklamation.

Elsäkerhetsverket har inga uppgifter på hur många av de aktuella LED-lysrören som finns på marknaden, men det kan röra sig om ett tusentals. 

Motsvarande undersökning i Finland

Den finska motsvarigheten till Elsäkerhetsverket, Säkerhetsteknikcentralen Tukes, har låtit testa ett antal lysdiodrör. Provningsresultat har visat att de testade produkter inte har följt gällande bestämmelser, då det funnits risk för elstöt vid byte av lampan. Enligt Tukes finns det i Finland flera tusen lysdiodrör som kan vara farliga. Elsäkerhetsverket har tagit kontakt med de aktörer som tillhandahåller lysdiodrör i Sverige, och vars finska motsvarighet fått försäljningsförbud i Finland, och bett dem göra frivilliga åtgärder i enlighet med de åtgärder som Tukes har krävt. De lysdiodrör som Elsäkerhetsverkets låtit prova har inte blivit provade i Finland. 

     

Mer information

Sidansvarig: