LED-lysrör och lysrörsadaptrar

Ett sätt att spara energi är att byta ut befintliga glödlampor mot lågenergilampor, något som normalt sett är helt problemfritt.

Men även för de traditionella lysrören så dyker det upp alternativ på marknaden. Dels nya typer av lysrör som arbetar med högre frekvenser och dels så kallade LED-lysrör. Tanken är att man ska kunna återanvända befintliga lysrörsarmaturer och bara byta det traditionella lysröret mot en av dessa nya alternativa ljuskällor. För att detta ska fungera behöver man oftast göra förändringar i den ursprungliga armaturen, något som kan ändra egenskaperna och påverka elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Vad säger regelverket

En näringsidkare som placerar en produkt på marknaden är skyldig att ta ansvar för denna produkt. Tecknet på detta är att produkten är CE-märkt. Om näringsidkaren sätter samman två CE-märkta produkter så anses vederbörande vara tillverkare av en ny tredje produkt som han eller hon ska ta ansvar för och som i sin tur ska CE-märkas. Detta resonemang gäller även när man ersätter lysröret i en befintlig lysrörsarmatur med ett alternativ som armaturen från början inte var konstruerad för.

En lysrörsarmatur för så kallade T8 lysrör är optimerad för denna typ av ljuskälla och får helt andra karakteristika när man monterar in en alternativ ljuskälla. Ofta måste man modifiera den befintliga armaturen genom att ta bort eller ersätta glimtändare eller andra komponenter för att den ska fungera tillsammans med den nya ljuskällan. När man gör detta så upphör också den ursprungliga CE-märkningen att gälla och man är att betrakta som ansvarig tillverkare av den nya produkten som består av den modifierade armaturen tillsammans med den nya alternativa ljuskällan. Detta gäller för varje ny typ av kombination av armatur de nya ljuskällorna.

CE-märkning och EG-försäkring

Uppfyller den nya produkten alla väsentliga krav för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ska man på nytt CE-märka produkten och ta fram en EG-försäkran och en teknisk dokumentation. Om detta kan man läsa mer i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2000:1 som finns att hämta på webbplatsen.När det gäller säkerheten för den nya produkten behöver man ta hänsyn till ett par frågeställningar:
1. Har de termiska egenskaperna hos den ursprungliga armaturen påverkats negativt?
2. Finns det risk att de nya ljuskällorna väger så mycket att lamphållarna i den ursprungliga armaturen överbelastas?
3. Vilka egenskaper för EMC har den nya kombinationen av ursprunglig armatur och nya ljuskällor? Klarar den nya produkten kraven enligt EMC-direktivet?

Fler frågeställningar

Andra frågeställningar att ta hänsyn till är hur den nya produkten förändrar ljusegenskaperna. Både ljusstyrka och ljusfördelning kan påverkas på ett sätt som gör att kraven för belysning på till exempel en arbetsplats inte längre uppfylls. Det finns även andra EU-direktiv som man behöver ta hänsyn till: WEEE-direktivet och RoHS-direktivet är två exempel som rör produktens miljöegenskaper.

Om du funderar på att tillverka eller importera alternativ ljuskällor till T8 lysrör för att sälja vidare så bör du fundera på ansvarsfrågan och informera dina kunder om vilket ansvar man ta på sig när man installerar nya typer av ljuskällor i befintliga armaturer.

Sidansvarig: