• Skriv ut

Ledamöter i Elsäkerhetsrådet utsedda

Ledamöterna i Elsäkerhetsrådet vid Elsäkerhetsverket är nu utsedda av regeringen. Den 19 juni beslutades om förordnande för nio ledamöter som ska vara verksamma i rådet under tre år.

Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd vid Elsäkerhetsverket och består av med nio ledamöter. Rådets uppgift är stödja generaldirektören i frågor om myndighetens verksamhet. De nio ledamöterna utses av regeringen och det är generaldirektören för Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, som är ordförande i Elsäkerhetsrådet.

Med ett förordnande från och med den 1 juli 2013 till den 30 juni 2016 utser regeringen följande ledamöter:

Bo-Göran Ahl, f.d. kanslichef, Elektriska Nämnden
Lars Eklund, enhetschef, Post och Telestyrelsen
Thomas Korssell, vd, Svensk Elstandard
Barbro Köhler-Krantz, senior advisor, Arbetsmiljöverket
Stina Wallström, produktsäkerhetsansvarig, Teknikföretagen
Mikael Schmidt, enhetschef, Konsumentverket
Tina Nordling, ombudsman, Svenska Elektrikerförbundet
Matz Tapper, teknikansvarig elnät, Svensk Energi
Jan Siezing, vd, Elektriska Installatörsorganisationen

Kontakt

Cia Edlund,informationschef
Elsäkerhetsverket
0550-851 36, 072-522 13 57
cia.edlund@elsakerhetsverket.se

 

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2013-07-04
Senast uppdaterad: 2014-11-10