• Skriv ut

Marknadskontrollrådet hjälper till med gränsdragningen

Swedac håller i ordförandeskapet när olika myndigheter träffas i Marknadskontrollrådet. Detta nationella samordningsorgan ses ett antal gånger under året. "Vi ser till att inga produkter faller mellan stolarna", säger Karl-Hugo Hult, Elsäkerhetsverket.

Denna artikel går också att läsa i Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev Aktuellt nummer 1 2013.

Konsumentverket marknadskontrollerar nallebjörnar medan Elsäkerhetsverket marknadskontrollerar elektriska produkter. Det handlar om att säkra så att ingen produkt glöms bort. Marknadskontrollrådets uppgift är att samordna kontroll av produkter inom Sverige och fungerar som ett forum för utbyte av information och erfarenhet myndigheter emellan. Rådets funktion är också att vara något som allmänheten kan kontakta när frågor uppstår. Bland annat finns webbsidan www.marknadskontroll.se där bland annat försäljningsförbud publiceras.

Rådet viktigt för många myndigheter

Christer Bergström arbetar med ansvarsområde sjöfart och fritidsbåtar på Transportstyrelsen. Han har varit med i Marknadskontrollrådets möten sedan 1998 då direktivet för tillverkarna av fritidsbåtar inom EU började gälla. Det har hänt mycket de senaste 20 åren inom området intygar han. Och han tycker att det just är gränsdragningsproblematiken som gör rådet så viktigt.

Inga skarpa gränser

-Vi har många regler som gränsar till varandra. Vissa elregler har vi i Transportstyrelsen medan Elsäkerhetsverket reglerar andra regler. För en installation i till exempel en båt svarar många myndigheter för olika regler. Och de här gränserna mellan reglerna är inte knivskarpa. Kontaktytorna för oss, från myndighet till myndighet, är då ofta i Marknadskontrollrådet. Där träffas vi och lär känna varandra och drar nytta av varandras erfarenheter, säger Christer Bergström.

Regeringen har utsett ett 15-tal sektorsmyndigheter som ansvarar för marknadskontroll. En av dessa är Elsäkerhetsverket som svarar för kontroll av fyra ansvarsområden (se fakta nederst i artikeln). I träffarna med Marknadskontrollrådet deltar också bland annat representanter från Kommerskollegium och Tullverket.

- På de här mötena brukar det oftast vara en myndighet som är ombedd att presentera både själva myndigheten och intressanta arbeten som är igång, berättar Karl-Hugo Hult, avdelningschef för produkter vid Elsäkerhetsverket..

Missuppfattning hos leverantör

Intressanta frågor som har diskuterats under hösten har till exempel varit maskiner för medicinskt bruk, då ofta med regeltolkningar från såväl Läkemedelsverket som Konsumentverket. CE-märkning och småskaliga leverantörer är ett annat område. Ett vanligt förekommande missförstånd finns hos dessa leverantörer. De tror ofta att produkter som är CE-märkta innebär att en myndighet har kvalitetskollat produkten. Så är inte fallet.

Tidigare under hösten 2012 var även Strålsäkerhetsmyndigheten inbjudna och hade en genomgång om bland annat laserpekare och vilka problem de medför.

Vid samma möte ägnades någon timme åt att prata om sociala medier och hur myndigheter bör handskas med denna fråga.

Förutom ordförandeskapet i Marknadskontrollrådet är Swedac Sveriges representant i olika internationella forum för marknadskontroll.

Under rubriken Mer information kan du läsa mer om Elsäkerhetsverkets samarbeten.

Fakta:

Elsäkerhetsverket ansvararsområden i Marknadskontrollrådet är:

  • ATEX, elektrisk säkerhet i explosionsfarlig miljö
  • Elektrisk utrustning inom vissa spänningsgränser
  • EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
  • Elektriska leksaker

 

Dessa myndigheter ingår i Marknadskontrollrådet och utövar marknadskontroll:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och Telestyrelsen, Skatteverket, Socialstyrelsen, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen.

 

Text: Per Hellström

Mer information

Externa länkar (öppnas i nytt fönster)

Sidansvarig:
Publicerad: 2013-03-21
Senast uppdaterad: 2014-11-10