• Skriv ut

Ny utgåva av ATEX-riktlinjer

ATEX-riktlinjer är en handbok för dig som hanterar elektronisk utrustning i explosionsfarlig miljö. Nu finns den fjärde utgåvan översatt till svenska.

Fredrik Kagerud, inspektör vid Elsäkerhetsverket.Riktlinjerna är avsedda att fungera som en handbok för den som berörs av direktiv 94/9/EG och för att reglerna ska tillämpas på ett enhetligt sätt.

Bruksanvisningar i pappersform ska följa produkten

En viktig del som går att läsa i handboken är att många tillverkare inom branschen önskar att tillhandahålla bruksanvisningen till elektroniska produkter endast via internet. Detta har nu förtydligats och bruksanvisningen ska alltid följa med produkten, i pappersform.

– Det är bra att få ett sådant här klargörande. Det ökar säkerheten för att produkterna installeras och används på ett säkert sätt. Det är inte rimligt att kräva att installatören har en uppkopplad dator eller surfplatta med sig ute i fält, säger Fredrik Kagerud, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Förtydligat förhållande mellan direktiven

ATEX-riktlinjer

I fjärde utgåvan kan du bland annat läsa om ett förtydligat förhållande mellan ATEX-riktlinjerna och direktivet för trycksatta kärl samt direktivet för marin utrustning. Du hittar också ett uppdaterat avsnitt för förvaringsskåp och kylskåp där lättflyktiga ämnen förvaras.

Ytterligare en viktig del i handboken är de europeiska kommittéernas tolkningar. De kommittéer som ligger bakom framtagandet är både ATEX-ADCO (Administration Cooperation) och ATEX-WG/SC (Working Group/Standing Comittee). Det är dock EU-kommissionen som står bakom guiden. Kommittéernas tolkningar ger exempel på hur direktivet ska tillämpas på utrustning som är avsedd att fungera med gränssnitt mot olika explosionsfarliga miljöer. Gränssnitt som exempelvis direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG (EMC) och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG (LVD).

Den svenska versionen av ATEX-riktlinjer, fjärde utgåvan, hittar du på vår webbplats. Den engelska originalversionen, ATEX-guidelines (Fourth Edition), finns tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats, länkar hittar du till höger. Skillnaderna mellan versionerna är marginell och ändringar mellan den tredje och fjärde utgåvan är markerat med blå text.

Dokument

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2014-03-20
Senast uppdaterad: 2015-02-12