• Skriv ut

Regeringsuppdrag om ökad service

Hur långa handläggningstider har myndigheter egentligen? Hur mycket lyssnar myndigheter på sina kunder? Elsäkerhetsverket har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att öka servicen, minska handläggningstider och öka förståelsen för företagens villkor.

Elsäkerhetsverket är en av 16 centrala myndigheter som har fått ett regeringsuppdrag som kommer att pågå mellan åren 2014 - 2021. Det övergripande målet handlar om att regeringen vill förenkla vardagen för entreprenörer och företagare i landet. Därför ska de 16 myndigheterna beskriva hur man ska öka servicen och bli mer effektiva.

- Vårt arbete ska rapporteras varje år till Tillväxtverket som är den sammanhållande länken mot regeringen, säger Ingrid Öhlén, administrativ chef på Elsäkerhetsverket. I rapporterna ska vi bland annat beskriva hur vi gör för att förbättra service och handläggningstider. Men också hur vi skapar bättre förståelse och bemötande för företagens villkor genom dialog.

Bakgrunden till uppdraget är den budgetproposition för 2013 (prop.2012/2013:1 utg.omr.24) om sju mål för arbetet att förenkla för företag.

- Uppdraget innebär en ökad drivkraft i vår verksamhet vilket är en utveckling som vi redan har påbörjat och det rimmar väl med vårt Lean-arbete i organisationen, säger Ingrid Öhlén.

Andra myndigheter som också fått regeringsuppdraget förutom Tillväxtverket och Elsäkerhetsverket är Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Energimarknadsinspektionen, Bolagsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

 

Dokument

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2014-01-29
Senast uppdaterad: 2015-02-12