• Skriv ut

Reklamskyltar stör flygradio

I december fattade Elsäkerhetsverket beslut om användningsförbud av två reklamskyltar vid Trollhättans-Vänersborgs flygplats som utgjorde ett allvarligt hot mot flygsäkerheten. Åtgärder har vidtagits och störningarna är idag inte ett akut problem.

Den 16 december fattade Elsäkerhetsverket beslut om användningsförbud av två reklamskyltar som skickar ut oönskade radiosignaler på grund av brister i konstruktionen. Beslutet fattades eftersom flygtrafikens radiokommunikation stördes vid start och landning. Störs radiokommunikationen kan anrop från flygplatsen eller från ett annat flygplan missas.

Felsökning pågår

Användningsförbudet upphävdes efter att störningarna flyttats till en annan frekvens som inte stör flygets radiokommunikation. Elsäkerhetsverket har förelagt företaget att åtgärda störningarna, de och leverantören arbetar med att lösa problemet.

EMC-störningar

Att reklamskyltarna stör flygradion är ett exempel på bristande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Med EMC menas att elektrisk utrustning ska fungera att använda tillsammans – det kan röra sig om både apparater och fasta installationer.

 

 

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2012-02-27
Senast uppdaterad: 2014-11-10