• Skriv ut

Remissförslag gällande föreskrifterna om behörighet

Elsäkerhetsverket föreslår härmed att den så kallade 15-årsregeln tas bort. Förslaget, som nu är ute på remiss, gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:1) om behörighet för elinstallatörer.

Som föreskrifterna ser ut idag får det inte ha gått längre än 15 år från att du avslutat din utbildning till att du ansöker om behörighet. Detta vill Elsäkerhetsverket ändra på genom att ta bort den så kallade 15-årsregeln. Nu är myndighetens förslag ute på remiss och remissvar ska lämnas till Elsäkerhetsverket senast den 10 oktober 2014.

perm_contact_calendarKontakt

Bosse Johansson

Överinspektör
Telefon: 010-168 05 41
E-post: bosse.johansson@elsakerhetsverket.se

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Dokument

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2014-09-01
Senast uppdaterad: 2014-11-10