• Skriv ut

Resultatet av provverksamheten klart

Elsäkerhetsverkets projekt "Provverksamheten" är avslutat och redovisas i en projektrapport som du kan ta del av genom att klicka på länken till höger.

Syftet var att i liten skala undersöka om prov kan användas för att verifiera kunskap hos den som vill ansöka om behörighet, men saknar komplett dokumentation av praktisk eller teoretisk kunskap. Resultatet av projektet visar att det är möjligt att genom prov verifiera att deltagare uppfyller kunskaps- och färdighetskraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Totalt bedömdes sex av 22 deltagare ha de kunskaper och färdigheter som krävs för behörighet.

Sedan projektet startade har Elbehörighetsutredningen tillsatts och Elsäkerhetsverket har nyligen överlämnat projektrapporten till utredningen.

- Projektet visar att det går att verifiera om en person uppfyller de krav som finns i våra föreskrifter. Detta är värdefull information i det fortsatta arbetet med behörighets­systemet och framförallt för den utredning som ska se över systemet, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo.

perm_contact_calendarKontakt

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Dokument

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2014-01-08
Senast uppdaterad: 2015-02-12