• Skriv ut

Slarv vid många fritidsanläggningar

Lika säkert som att det om några månader blir sommar igen, är det att många av oss snart beger sig till sommarsköna fritidsanläggningar. Men det är inte alltid helt elsäkert på alla svenska fritidsanläggningar.

{Bild}

Denna artikel går också att läsa i Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev Aktuellt nummer 1 2013.

Det saknas kunskaper om hur särskild kontroll ska utföras på uppställningsplatser för småbåtar och vid campingplatser är uttagen för husvagnarna sällan låsta.

Visat på brister

Elsäkerhetsverket har under 2012 arbetat med både tematiska tillsynsprojekt på anläggningar och tematisk marknadskontroll på produkter. Tillsyn av campingplatser och av uppställningsplatser för småbåtar är två projekt. Båda dessa visar på vissa brister i elsäkerheten. I projektet med småbåtshamnar har tillsynsbesök genomförts vid 36 platser/småbåtshamnar fördelade på Sveriges södra, västra och norra landsdelar. Samtidigt har 40 tillsynsbesök gjorts på campingplatser.

Foto: iStockphotoTydliga tendenser för uppställningsplatser för småbåtar

I flertalet av besökta anläggningar fanns en namngiven person som ansvarig för den fortlöpande kontrollen. Däremot saknades kunskap om lagstiftningens krav på särskild kontroll i nära hälften av antalet besökta anläggningar.

Dokumentation över den senaste utförda särskilda kontrollen kunde redovisas i cirka 25 procent av antalet besökta anläggningar. För de flesta av resterande anläggningar genomfördes en årlig kontroll, dock utan att dokumenteras. Denna kontroll genomfördes i de flesta fall av en elyrkesman som är medlem i båtklubben/ segelsällskapet. Glädjande var att tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare fanns installerade för alla uttag, dock inte separat för varje uttag.

Allvarliga brister även på campingplatser

De brister som förekommer genomgående är att eluttag avsedda för husvagn/husbil som är åtkomliga för barn, är olåsta. Anslutningssladdar är nergrävda i marken fast de inte är avsedda för sådant bruk.

Under tillsynsbesöken har elinstallationer utförda av campinggäster på säsongshyrda platser förekommit. De är felaktigt utförda med felaktigt elmateriel. I samband med besöken har jordfelsbrytare testats. Många har inte fungerat som de ska. Till båda dessa projekt finns rapporter att läsa.

Text: Per Hellström

Foto: Elsäkerhetsverket och iStockphoto

Mer information

Sidansvarig:
Publicerad: 2013-03-26
Senast uppdaterad: 2014-11-10