• Skriv ut

Tips om elsäkerhet vid poolen

Att ha en pool eller Jacuzzi i trädgården blir allt vanligare. Men el och vatten kan vara en farlig kombination och kan orsaka allvarliga elolyckor vid fel hantering.

Foto: ElsäkerhetsverketDe flesta markstående badpooler för utomhusbruk har en 230 V filteranläggning och värmeaggregat som matas med el från en annan fast elektrisk installation. Poolens filteranläggning och värmeaggregat ska alltid anslutas till ett fast installerat jordat vägguttag.

En del mindre pooler kan man sätta upp själv men är man det minsta osäker ska man alltid kontakta behörig elektriker. En gyllene regel är att alltid följa tillverkarens anvisningar och instruktioner för montage, anslutning och användning av poolen.

- Du ska aldrig ansluta elektrisk utrustning för utomhusbruk till ett ojordat vägguttag inomhus, säger Johan Lidbaum, överinspektör vid Elsäkerhetsverket. Ställ heller inga elektriska apparater nära poolen som riskerar att falla i vattnet.

Använd jordfelsbrytare

Se till att filteranläggningen och värmeaggregatet är anslutna via en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om ett fel inträffar och minskar därmed risken att någon skadas av ström. Om din elinstallation inte skyddas av en jordfelsbrytare kan du använda en portabel jordfelsbrytare. Se till att testa jordfelsbrytaren minst en gång i halvåret genom att trycka på testknappen. Är du osäker på om det finns en jordfelsbrytare i din elinstallation – kontakta en fackman.

Ställ inga elektriska apparater vid poolkanten

Ställ inga elektriska apparater nära poolen som riskerar att falla i vattnet.Lösa kablar och elledningar som ligger på marken kan orsaka fallolyckor och ska inte placeras i närheten av poolen. Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Ha alltid uppsikt över barn som befinner sig i eller vid sidan av poolen och täck över poolen när den inte används.

CE-märkning och IP-beteckning

Elprodukter som används utomhus ska vara anpassad för utomhusbruk. För att klara kraven för att användas utomhus ska både filteranläggningen såväl som tillhörande kablar vara märkta med IP 44 eller ett högre siffervärde. Köper du en ny pool ska du kontrollera att den är CE-märkt. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.  

Foto: Elsäkerhetsverket

perm_contact_calendarKontakt

Johan Lidbaum

Överinspektör
Telefon: 010-168 05 51
E-post: johan.lidbaum@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Dokument

Mer information

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2014-07-16
Senast uppdaterad: 2015-02-12