• Skriv ut

Två myndigheter – en produktturné

Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten bjuder in företagare för att informera om marknadskontrollfrågor. "Det finns ett stort behov av information till små- och medelstora företag i landet", säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

Varje år testas hundratals elprodukter inom ramen för marknadskontroll.Vid två tillfällen under hösten kommer tillverkare, importörer och återförsäljare i landet få tillfällen att lära sig mer om regelverket kring marknadskontroll.  Det första tillfället hålls i Eskilstuna den 17 september. Vad finns det för lagar som påverkar marknadens aktörer? Vad innebär uttrycket ”att sätta en produkt på marknaden”? Vad är EG-försäkran och vilka otydligheter finns i lagstiftningen, är bland annat frågor som kommer att diskuteras.

Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten har flera gemensamma beröringspunkter i lagstiftningen gällande många produkter, däribland ljuskällor.

- Både vi och Energimyndigheten får många frågor om otydligheter gällande lagar och regler och det är inte alltid självklart vem man ska vända sig till om man har frågor. Vi vill hjälpa aktörerna att få en helhetsbild och passa på att fånga upp frågor som finns ute bland företagen.

Evenemangen är kostnadsfria. Båda tillfällena 17 september i Eskilstuna och 2 oktober i Borås är fulltecknade. 

Tid och plats: 17 september i Energimyndighetens lokaler på Kungsgatan 43 i Eskilstun klockan 09:00 – 12:15 med avslutande med mingellunch.

Kontakt

Andra webbplatser

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2014-09-15
Senast uppdaterad: 2015-02-12