• Skriv ut

Upphävande av föreskrifter om avgift

Elsäkerhetsverket beslutade den 23 april 2014 om föreskrifter som upphäver Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete. ELSÄK-FS 2001:1 upphör därför att gälla den 1 maj 2014.

Från och med den 1 maj 2014 regleras istället myndighetens uttag av avgifter i samband med behörighetsansökningar i 9 § andra stycket elinstallatörsförordningen (1990:806). Enligt elinstallatörsförordningen ska myndigheten ta ut en ansökningsavgift av de som söker behörighet motsvarande avgiftsklass 3, vilket idag är 1 350 kronor.

Dokument

Mer information

Sidansvarig:
Publicerad: 2014-04-24
Senast uppdaterad: 2015-02-12