Farliga luftavfuktare orsakar bränder

35 bränder i fastigheter 2015 orsakades av luftavfuktare och Elsäkerhetsverket fortsätter att få in anmälningar om luftavfuktare som har brister. Nu varnar myndigheten för två farliga modeller.

Återkollade produkter från Wood'sNär sommaren övergår i höst installerar många luftavfuktare för att hålla mögel och fukt borta. Ofta placerar man dem i källare eller andra utrymmen där fukten upplevs som värst. Det kan också vara så att din bostad har en luftavfuktare installerad sedan tidigare.

Farliga modeller fortfarande på marknaden

– Vi vill varna konsumenter för att två typer av luftavfuktare som fortfarande finns på marknaden och som är farliga. Det är modellerna Wood’s WD-12 som är tillverkad i Kina och Wood’s MDC20. Importören har återkallat båda modellerna från konsumenter för cirka ett år sedan, säger Thomas Nilsson, inspektör på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Bara under sommaren har Elsäkerhetsverket fått in tre anmälningar där luftavfuktare har orsakat bränder. Problemen handlar bland annat om att produktens kondensator inte klarar av en högre belastning. Belastningen ökar vid högre luftfuktighet och om filtret i produkten är tilltäppt.

– I bruksanvisningen ska det framgå hur ofta man behöver byta filter men under sensommarmånaderna då luftfuktigheten ökar är det bra att kolla filtren extra, säger Thomas Nilsson.

Det är viktigt att köpa en luftavfuktare som klarar storleken på lokal som den placeras i. Olika luftavfuktare har olika kapacitet. Om ett rum är 20 kvadratmeter så ska man köpa en som klarar 30-40 kvadratmeter annars kan den börja brinna för att den inte klarar av den höga belastningen som blir i rummet.

Tänk på det här när du har en luftavfuktare

  • Var noga med att läsa bruksanvisningen för just din luftavfuktare.
  • Se över filtret i luftavfuktaren.
  • Kontrollera filtret extra noga om du ska åka bort under längre tid.
  • Köp en luftavfuktare som klarar av rummets dimensioner.
  • Se till att du har jordfelsbrytare och seriekopplade brandvarnare installerade.

Har du köpt den här produkten?

Har du Wood’s WD-12 eller Wood’s MDC20 så sluta använd den och ta kontakt med ditt försäljningsställe eller ta direktkontakt med Wood’s e-post service@woods.se eller telefon 031 -76 13 61 10.

Kontakt

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Elisabet Ek