Gemensamt krafttag mot hoverboards

På senare tid har det förekommit ett antal otäcka bränder med hoverboards. För att komma till rätta med problemet så har Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Elsäkerhetsverket tagit ett gemensamt krafttag.

Det började med att andra myndigheter i Europa stoppade försäljningen av hoverboards på grund av brister i elsäkerheten. Även i USA stoppades en stor mängd hoverboards. Och i medierapporteringen både i Sverige och utomlands har det förekommit en hel del bränder med brinnande brädor.

Bara i augusti 15 bränder!

I dagsläget har minst 15 bränder skett i Sverige, sen augusti, enligt MSB. Utöver det finns ett stort mörkertal som inte kommit till myndigheternas kännedom.
Bland de 15 bränder som MSB konstaterat har minst tre personer skadats i själva branden. Bränderna kan vara allt från att bara själva hoverboarden brunnit till att den har orsakat en större brand i bostaden. De flesta av bränderna har inträffat i samband med laddning men det förekommer fall av bränder även under användning och vid vila. Därför uppmanar myndigheterna att alltid ladda hoverborden under uppsikt.
- 15 bränder under en dryg månad är en anmärkningsvärt hög siffra, säger Mattias Strömgren, olycksutredare och analytiker på MSB. Det är också oroväckande att ett par av bränderna har inträffat när hoverboarden inte laddas.

Gemensam undersökning

I dagsläget ses hoverboarden rent lagmässigt som en maskin, vilket gör att Arbetsmiljöverket står som huvudansvarig för att utreda produktens säkerhet. Elsäkerhetsverket kommer dock att bistå Arbetsmiljöverket i kartläggningen genom att testa dem i testlabb. Redan nu har ett par hoverboards skickats på test. Dessa exemplar har tidigare stoppats i tullen.
- Resultatet av testerna kommer att vara klara under hösten, säger Martin Gustavsson vid Elsäkerhetsverket

Kolla det här när du köper en hoverboard

  • Se till att det finns CE-märke, tillverkare och typbeteckning
  • Svensk bruksanvisning ska finnas om den köps i Sverige

Har du en hoverboard? Tänk på det här!

  • Ladda bara under uppsikt och enligt tillverkarens bruksanvisning
  • Blir den väldigt varm i något läge, hör av dig till inköpsstället
  • Se till att ha brandvarnare och testa denna!
  • MSB rekommenderar pulversläckare och brandfilt ifall branden är ett faktum

Länk till Arbetsmiljöverkets sida om hur man minskar riskerna med hoverboards.

Sidansvarig: Cia Edlund