En kvinna går med en fylld kundvagn i en butik.

Elsäkerhetsverket vill se aktiva åtgärder för bättre information om elinstallationer

Vilken information får den som köper elinstallationsprodukter och är den tillräcklig för att förstå vilka elarbeten som kräver behörig elinstallatör? Elsäkerhetsverket har gjort en omfattande undersökning som nu är sammanställd i en rapport till regeringen.

Elsäkerhetsverkets rapport visar att det idag finns en felaktig bild av att elinstallationsarbete är enkelt och ofarligt samt att det finns brister i förståelsen för de regler som finns.
- Vi ser tydligt att vi behöver ta ett helhetsgrepp om det obehöriga elinstallationsarbetet och vi måste börja med att synliggöra alla risker med el, säger Kim Reenaas, som varit projektledare för regeringsuppdraget vid Elsäkerhetsverket.

Obehörigt elinstallationsarbete sker i många hem 

Elsäkerhetsverkets undersökning visar att obehörigt elinstallationsarbete förekommer i 3 av 10 hushåll. Exempelvis görs installation av nya strömbrytare och uttag, kabeldragning och installation av dosor, trots att det är arbeten som bara får utföras av de som uppfyller särskilda krav.
- Bostadsägaren är ansvarig för både sin elanläggning och för sina handlingar. Jag tror inte att man förstår omfattningen av ansvaret och vad obehörigt elinstallationsarbete kan leda till i relationen till försäkringsbolag, vid försäljning eller om någon skadar sig i huset, säger Kim Reenaas.

Begriplig information istället för regler ska ge bättre effekt

Elsäkerhetsverket föreslår i rapporten att en särskild satsning görs för att minska det obehöriga elinstallationsarbetet bland anläggningsinnehavare. Dessa aktiviteter bör utgå ifrån en gemensam handlingsplan som tas fram i samverkan med främst elinstallationsföretagen och återförsäljarna, men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer.
- Om farliga elarbeten ska kunna minska måste det finnas information som är korrekt, tillgänglig och begriplig hos de som säljer elinstallationsmateriel. Det gäller information både till konsumenter och de som är yrkesverksamma inom elbranschen. Vi kan inte skydda konsumenten från sig själv, men vi kan se till att konsumenten är medveten om konsekvenserna av sina val, säger Kim Reenaas.

Rapport "Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter" (pdf, 1,7 MB)

Läs mer om regeringsuppdraget i Elsäkerhetsverkets regleringsbrev 2017

 

Mer information kontakt

Per Samuelsson

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 32
E-post: per.samuelsson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2017-06-21