Flera laddare anslutna till en stickdosa.

USB-laddare har ofta allvarliga brister visar granskning

Elsäkerhetsverkets stora granskning av USB-laddare är klar och visar ett nedslående resultat. Nästan en fjärdedel var direkt livsfarliga och 38 procent saknar den dokumentation som krävs för att få sälja produkten på den svenska marknaden.

Mikael Carlson, Foto: ElsäkerhetsverketUSB-laddare har ofta allvarliga brister och är överrepresenterad när det gäller anmälningar av farliga produkter till Elsäkerhetsverket. Syftet med den omfattande undersökning som myndigheten genomfört under våren, har varit att få en bild av hur stort problemet med farliga USB-laddare är och utreda hur olika tillverkare uppfyller säkerhets- och skyddskraven.

– Vår granskning visar ett ”svartvitt” resultat. Antingen är laddarna ok eller mycket bristfälliga. Dessutom visar undersökningen att konsumenternas beteende ger en ökad risk för tillbud eller skada, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Fler och allvarligare brister senaste åren

USB-laddare har de senaste åren haft relativt sett fler brister och allvarligare brister än övriga produkter som Elsäkerhetsverket kontrollerar. I de anmälningar om laddare som kommer in till myndigheten fördelar sig 46 procent på brandtillbud, 27 procent på tillbud med elchock, 6 procent på EMC-störningar  och 21 procent på övriga orsaker. Granskningen visar att 23 procent (14 av 60 laddare) har så pass allvarliga tekniska brister att det föreligger direkt livsfara vid normal användning. Nästan hälften av dessa laddare saknade i princip helt isolationsavstånd mellan nätspänning och USB-utgången.

– Att en laddare av tio endast har lacken på ledarna som isolation mellan farlig nätspänning och USB-utgången är anmärkningsvärt. Här är det inte längre en risk, det är bara en fråga om tid tills det blir överslag och laddaren blir strömförande, om den är inkopplad i uttaget, säger Mikael Carlson.

Granskningen visar även på stora brister i den dokumentation som krävs för att få sälja produkterna på den svenska marknaden. Av de granskade 60 USB-laddarna fanns det brister i EU-försäkran på 38 procent. Antingen var det allvarliga fel i försäkran eller så saknades den helt. EU-försäkran är ett krav för att få sälja elektriska produkter så som USB-laddare i Sverige.

– EU-försäkran är det dokument där tillverkaren försäkrar på eget ansvar att produkten är säker och uppfyller krav. Elsäkerhetsverket kommer nu att se över befintliga metoder för marknadskontroll och informationsgivning för att hantera denna typ av dokumentationsbrist, säger Mikael Carlson.

Fakta om undersökningen

Elsäkerhetsverket har kontrollerat 60 laddare som köpts från butiker och via internet. Såväl dyra som billiga laddare från både kända och okända varumärken har testats. För att få mer kunskap om produkttypen har parallella undersökningar genomförts hos såväl oberoende testlabb som hos Elsäkerhetsverket själva. Vid årsskiftet genomförde Elsäkerhetsverket också en SIFO-undersökning bland personer 16-79 år. Den innehöll 17 frågor som visar konsumenters beteenden gällande köp och användning av USB-laddare.

Kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2017-06-13