• Skriv ut

Elsäker camping

Ska du åka och campa i sommar? Innan du ger dig av bör du kontrollera att den elektriska utrustning som du ska ta med dig är i säkert skick.

Elinstallationer i husvagnar är extra utsatta eftersom de utsätts för kraftiga vibrationer och skakningar under färd. Därför bör du se över de elektriska apparaterna och dess anslutning regelbundet.

– Kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor, säger Fredrik Sjödin vid Elsäkerhetsverket. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna på dina elektriska apparater ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem.

Jordfelsbrytare

Se efter om campingens anslutningsuttag har en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att du eller någon i din omgivning skadas av el.

– Alla eluttag vid campingar som installerats efter 1992 ska enligt lag vara skyddade av jordfelsbrytare. Men, för säkerhets skull kan du ta med en egen portabel jordfelsbrytare, fortsätter Fredrik Sjödin.

Elektriska apparater

i förtält Tänk på att elektriska apparater inte är avsedda för att användas i utomhusmiljö. Läs alltid bruksanvisningen för en produkt innan du använder den. I bruksanvisningen står det bland annat hur och var apparaten får placeras. Vill du använda elektriskt materiel för inomhusbruk i tält eller förtält måste utrymmet motsvara inomhusmiljö.

Kontakt

Fredrik Sjödin

Telefon: 0550-851 90

Mer information

Sidansvarig:
Publicerad: 2011-05-13
Senast uppdaterad: 2015-02-09