• Skriv ut

Farlig USB-laddare återkallas från konsument

En USB-laddare som sålts av Helio Import har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter från konsumenter.

- Vi har upptäckt ännu en farlig USB-laddare ute i handeln som nu har fått försäljningsförbud med återtag från konsument, säger Karl-Hugo Hult vid Elsäkerhetsverket.

Isolationsavstånden inuti laddaren är mycket korta, så lågt som 0,1 mm, där kravet är minst 4 mm. Isolationsbarriären mellan den primära delen (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter i det) saknas, vilket i värsta fall kan innebära elchock.

Blå USB-laddare med laddningssladd.USB-laddaren klarar inte spänningsprov vilket ytterligare visar att den är farlig. Stickproppen är också felaktigt utformad och gör att det blir svårt att stoppa in laddaren i ett uttag. Det gör att kontakten mellan stickpropp och uttag inte blir tillförlitlig och kan bidra till värmeutveckling som följd.

Det saknas också märkning om vem som är tillverkare och så kallad EG-försäkran* vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Äger du den här produkten?

Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt Helio Import att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare.

Mer information och bilder på produkten finns på Elsäkerhetsverkets webbplats www.elsakerhetsverket.se .

*EG-försäkran innebär att tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns för produkten inom EU.

perm_contact_calendarKontakt

Karl-Hugo Hult

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 21
E-post: karl-hugo.hult@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig:
Publicerad: 2014-12-09
Senast uppdaterad: 2015-02-09