Ingen förolyckades av el 2013

Elolyckor med dödlig utgång har de senaste åren pendlat mellan en till fem personer. Nu visar Elsäkerhetsverkets siffror för 2013 att ingen person avled till följd av elolycka, vilket är första gången på hundra år.

2013 blev ett positivt år när det gäller olycksfall med dödlig utgång som orsakats av el. Det visar de preliminära uppgifter som tagits fram inför Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport, som kommer att presenteras under våren.

- Sedan 1940-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna. Historiskt sett är det unikt att vi inte haft något dödsfall alls under året, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för myndighetens elolyckfallsrapport.  

Det värsta året inträffade på 1940-talet med 56 döda. Sedan 50-talet har kunskap, arbetsmetoder och elektrisk materiel förbättrats. De vanligaste dödsolyckorna har under åren visat sig vara strömgenomgång i kroppen. Ett systematiskt arbetssätt har gett resultat. Undersökningar som gjorts inom elbranschen nyligen visar dock att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel bland annat ute i handeln behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.

- Det nollresultat gällande dödsfall som 2013 års statistik visar innebär inte att vi slår oss till ro inom elsektorn, säger Lars Jansson. Vi ser framför allt att vi behöver göra ännu fler informationsinsatser tillsammans så att kunskapen om el och vilka regler som gäller ökar i samhället.

Fakta:

Elsäkerhetsverket har uppgifter om elolyckor med dödlig utgång sedan 1898.
Den slutliga Elolycksfallsrapporten för 2013 publiceras under våren.
Det totala antalet elolyckor har mer än halverats på 30 år.
Under 2012 omkom en person till följd av elolycka.

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2012 finns att ladda ner nedan.

Kontakt

Lars Jansson

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 43
E-post: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Dokument

Sidansvarig: Cia Edlund