• Skriv ut

Säker el i din sommarstuga

Sommaren är snart här och därmed även sommarstugesäsongen. Tänk på att elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då de elektriska apparaterna varit oanvända och avstängda.

– Har din sommarstuga jordfelsbrytare ska du kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Kontakta en elinstallatör om den inte slår ifrån, säger Fredrik Sjödin, överinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Se till att säkringarna i gruppcentralen (proppskåpet) är ordentligt fastskruvade. Detta passar till exempel bra att kontrollera i samband med att du slår till gruppcentralen.

Elledningar och elektriska apparater

Vidare kan du se över sommarstugans elektriska apparater och kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel som exempelvis sprickor. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elledningarna i huset ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem.

– Var uppmärksam när du stänger av eller slår till gamla kylskåp och frysar. Kompressorn i dessa kan ha startproblem och det kan uppstå elektriska ljusbågar eller elektriska gnistor. Finns det damm och smuts bakom kylskåpet kan det antändas och leda till en brand. Dammsug därför utrymmet bakom kylskåpet ibland, fortsätter Fredrik Sjödin.

Äldre sommarstugor

Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör till exempel en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen.

Kontakt

Fredrik Sjödin 

Telefon 0550-851 90 

Sidansvarig:
Publicerad: 2011-05-04
Senast uppdaterad: 2015-02-09