• Skriv ut

Överklagan av anställningsbeslut

Så här gör du när du överklagar ett anställningsbeslut.

Den som vill överklaga ett anställningsbeslutet ska göra detta skriftligt till Elsäkerhetsverket. Du kan skicka din överklagan till registrator@elsakerhetsverket.se eller till Elsäkerhetsverket Box 4, 681 21 Kristinehamn.

Tala om vilket beslut du vill överklaga, genom att ange beslutets diarienummer eller vilken tjänstetillsättning det gäller. Ange också skälen till varför du bedömer att Elsäkerhetsverkets beslut är felaktigt.

Överklagan inom tre veckor

Elsäkerhetsverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Elsäkerhetsverkets officiella anslagstavla och Elsäkerhetsverkets webbsida, annars kan överklagandet inte prövas. Informationen till dig som sökande till en tjänst på Elsäkerhetsverket går samtidigt som vi annonserar på anslagstavlan och på hemsidan, till den mailadress du angett i din ansökan.

Elsäkerhetsverket sänder eventuellt överklagande vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till registraturen på Elsäkerhetsverket, som kan svara på frågor om formalia i samband med ett överklagande. Du kan nå registraturen via vår växel 010-168 05 00 (telefontid vardagar 08:00 – 12:00) eller via e-post registrator@elsakerhetsverket.se.

Sidansvarig: Elisabet Ek
Publicerad: 2013-01-18
Senast uppdaterad: 2017-11-06