Vi söker en kommunikatör till Avdelningen för verksamhetsstöd

Vi söker dig som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa och bidra till samhällsnyttan. Tjänsten är placerad vid Elsäkerhetsverkets huvudkontor i Kristinehamn. Skicka din ansökan till oss senast den 23 april.

Elsäkerhetsverket är en nationell myndighet med ett tydligt samhällsuppdrag att minska elolycksfall och elbränder.. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar är en viktig förutsättning i en föränderlig omvärld. Tillsammans med andra aktörer strävar vi efter att uppnå bästa möjliga effekt för elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet, med givna resurser.

Vi söker dig som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa och bidra till samhällsnyttan.

Tjänsten är placerad på Avdelningen för verksamhetsstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ett team bestående av kommunikationschef och kommunikatörer.

Som kommunikatör har du ansvar för kommunikation vid genomförandet av aktuella projekt inom myndigheten. Du arbetar med stöd till verksamheten gällande strategisk planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter. Du samordnar budskap, extern och intern kommunikation och ansvarar för kontakter med leverantörer och samarbetspartners. Du har en samordnande funktion när det gäller kommunikation för en av våra avdelningar och arbetet innebär också omvärldsbevakning och proaktivt medie- och redaktörsarbete på webb och i sociala kanaler.

Du kommer att svara på frågor från allmänhet och ibland även från media och arbetar kontinuerligt för att Elsäkerhetsverket ska ha en samstämmig kommunikation utåt.

Elsäkerhetsverket är en myndighet med ett stort uppdrag i förhållande till antalet anställda. Detta innebär att arbetsuppgifterna efterhand kan komma att förändras inom myndighetens verksamhetsområde.

Dina kvalifikationer

För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:

 • ha högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som myndigheten bedömer vara lämplig,
 • kunna uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, på både svenska och engelska,
 • ha bred erfarenhet av kommunikationsarbete och av att arbeta med sociala medier och andra kanaler för information och marknadsföring,
 • ha erfarenhet av kommunikationsprojekt ”från ax till limpa”,
 • ha beställarkompetens,
 • ha erfarenhet av MS Office, layout- och bildhanteringsprogram som till exempel InDesign och/eller Photoshop och av CMS-verktyget EPiServer eller liknande,
 • uppfylla kraven på de personliga egenskaper som framgår av kravprofilen.

Det är meriterande om du:

 • erfarenhet från arbete i offentlig sektor och att ha jobbat med samhällsinformation,
 • erfarenhet av strategiskt arbete med sociala kanaler,
 • erfarenhet från elbranschen och vana att kommunicera tekniskt komplicerade frågor,
 • erfarenhet av att arbeta med rörlig bild,
 • erfarenhet av varumärkesarbete.

Dina personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du gillar att kommunicera komplexa frågor och kan anpassa budskap efter målgrupp. Eftersom tjänsten innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du är lyhörd, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du kan arbeta operativt och har även förmågan att tänka strategiskt. Du är en utåtriktad, engagerad och ödmjuk person som bidrar med egna idéer och genomför aktiviteter.

Om Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen ”Trygg och störningsfri el” utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer samt marknadskontroll av elektriska produkter. Myndigheten ansvarar för auktorisation av elinstallatörer och register över elinstallationsföretag. Vi arbetar med projekt, rapporter, analyser och statistik inom vårt område. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt. Ett aktivt samarbete med elbranschen och andra aktörer kring elsäkerhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten. Myndigheten använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och ökad kunskap.

Elsäkerhetsverket har drygt 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.

Anställningsform

Heltid, tillsvidare.

Tillträdesdag

Snarast möjligt.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kommunikationschef Cia Edlund.

För frågor om den administrativa processen vid rekryteringen är du välkommen att kontakta administrativ chef Ingrid Öhlén.

Fackliga representanter är för SACO Katarina Olofsson och för ST Ingvar Svensson.

Samtliga nås via Elsäkerhetsverkets växel 010-168 05 00.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara skriven på svenska och innehålla CV och personligt brev där vi vill att minst följande framgår:

 • Ditt namn och kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av hur du uppfyller de obligatoriska kraven för tjänsten.
 • Beskrivning av de eventuella meriterande krav du uppfyller.
 • En kort beskrivning av hur just du vill bidra i rollen som kommunikatör.

Betyg och intyg med mera lämnas först vid nästa steg i rekryteringsprocessen, då vi även kommer att efterfråga referenser.

Ansökan till denna tjänst ska vara märkt med ref 6/2020 och vara inkommen till oss senast den
23 april 2020. Den kan skickas via e‑post till registrator eller med vanlig post till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn.

Mer information

Kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Ingrid Öhlén

HR-stöd
Telefon: 010-168 05 11
E-post: ingrid.ohlen@elsakerhetsverket.se

Ingvar Svensson

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 74
E-post: ingvar.svensson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm