Vi söker en registrator till Avdelningen för verksamhetsstöd

Vi söker dig som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa och bidra till samhällsnyttan. Tjänsten som registrator är placerad vid Elsäkerhetsverkets huvudkontor i Kristinehamn. Skicka din ansökan till oss senast den 24 april.

Elsäkerhetsverket är en nationell myndighet med ett tydligt samhällsuppdrag att minska elolycksfall och bränder som beror av el. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar är en viktig förutsättning i en föränderlig omvärld. Tillsammans med andra aktörer strävar vi efter att uppnå bästa möjliga effekt för elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet, med givna resurser.

Vi söker dig som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa och bidra till samhällsnyttan.

Tjänsten, som är ett vikariat är placerad på Avdelningen för verksamhetsstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du får självständigt arbeta med att registrera, bedöma och hantera allmänna handlingar i enlighet med det statliga regelverket och interna styrande dokument. Arbete med arkiv och arkivläggning ingår också i uppdraget. Du kommer även att ge service och stöd till både allmänheten och den egna verksamheten och tillsammans med andra kollegor ständigt förbättrar rutiner och processer.

Elsäkerhetsverket är en myndighet med ett stort uppdrag i förhållande till antalet anställda. Detta innebär att arbetsuppgifterna efterhand kan komma att förändras inom myndighetens verksamhetsområde.

Dina kvalifikationer

För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:

 • ha lägst gymnasieutbildning eller annan utbildning som vi bedömer är relevant för tjänsten,
 • ha kunskap om och/eller erfarenhet av de lagar och förordningar som styr myndigheternas arbete, framförallt offentlighetsprincipen,
 • kunna uttrycka dig på ett enkelt och tydligt sätt i tal och skrift på svensk,
 • ha de personliga egenskaper som framgår av kravprofilen.

Det är meriterande om du:

 • har erfarenhet av att arbeta som registrator eller handläggare i offentlig förvaltning,
 • har registrator- eller arkivutbildning,
 • har erfarenhet av digitalt ärendehanteringssystem, gärna Platina,
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på annat språk än svenska.

Dina personliga egenskaper

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper, eftersom arbetsuppgifterna kräver att du är strukturerad och kan hålla god ordning. Det är också viktigt att du kan vara en god kommunikatör samt ha både vilja och förmåga att ge service, både internt och externt. Att inhämta och dela med dig av kunskaper och erfarenheter är också nödvändiga egenskaper för denna tjänst. Du ska ha förmågan att både samarbeta med andra i en grupp och arbeta självständigt.

Om Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen "Trygg och störningsfri el” utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer samt marknadskontroll av elektriska produkter. Myndigheten ansvarar för auktorisation av elinstallatörer och register över elinstallationsföretag. Vi arbetar med projekt, rapporter, analyser och statistik inom vårt område. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt. Ett aktivt samarbete med elbranschen och andra aktörer kring elsäkerhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten. Myndigheten använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och ökad kunskap.

Elsäkerhetsverket har drygt 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.

Anställningsform

Heltid, tidsbegränsad anställning.

Tillträdesdag

Senast från 1 augusti 2020 till och med 11 juni 2021, eventuellt längre.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ chef Ingrid Öhlén.

För frågor om den administrativa processen vid rekryteringen är du välkommen att kontakta administrativ chef Ingrid Öhlén.

Fackliga representanter är för SACO Katarina Olofsson och för ST Ingvar Svensson.

Samtliga nås via Elsäkerhetsverkets växel 010-168 05 00.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara skriven på svenska och innehålla CV och personligt brev där vi vill att minst följande framgår:

 • Ditt namn och kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av hur du uppfyller de obligatoriska kraven för tjänsten.
 • Beskrivning av de eventuella meriterande krav du uppfyller.
 • En kort beskrivning av hur just du vill bidra i rollen som registrator.

Betyg och intyg med mera lämnas först vid nästa steg i rekryteringsprocessen, då vi även kommer att efterfråga referenser.

Ansökan till denna tjänst ska vara märkt med ref 8/2020 och vara inkommen till oss senast den
24 april 2020. Den kan skickas via e‑post till registrator eller med vanlig post till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn.

Mer information

Kontakt

Ingrid Öhlén

HR-stöd
Telefon: 010-168 05 11
E-post: ingrid.ohlen@elsakerhetsverket.se

Ingvar Svensson

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 74
E-post: ingvar.svensson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm