Vi söker HR-stöd till Avdelningen för verksamhetsstöd

Elsäkerhetsverket vill fortsätta utvecklas och vara en attraktiv och hållbar arbetsplats för alla. Därför söker vi nu dig som vill arbeta operativt med såväl med generella HR-frågor som internkommunikation. Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Kristinehamn. Skicka din ansökan till oss senast den 24 april.

Elsäkerhetsverket är en nationell myndighet med ett tydligt samhällsuppdrag att minska elolycksfall och bränder som beror av el. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar är en viktig förutsättning i en föränderlig omvärld. Tillsammans med andra aktörer strävar vi efter att uppnå bästa möjliga effekt för elsäkerhet och EMC, med givna resurser.

Elsäkerhetsverket vill fortsätta utvecklas och vara en attraktiv och hållbar arbetsplats för alla. Därför söker vi nu dig som vill arbeta operativt med såväl med generella HR-frågor som internkommunikation.

Tjänsten är placerad på Avdelningen för verksamhetsstöd på huvudkontoret i Kristinehamn.

Du kommer att arbeta med att vidareutveckla processer, verktyg och metoder och tillsammans med myndighetens chefer utveckla Elsäkerhetsverkets arbetsgivarstrategi. Det innebär bland annat att du är drivande i planering kring till exempel jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, lönebildning och rekryteringsfrågor. I samråd med administrativ chef driver och kvalitetssäkrar du våra arbetssätt samt uppdaterar och föreslår förbättringar. I dina arbetsuppgifter ingår ett löpande operativt HR-stöd till chefer och medarbetare inom dessa områden.

Internkommunikation är ett område som du kommer att få utveckla och administrera. Bland annat innebär det löpande information på vårt intranät i olika HR-frågor. Du kommer även att ingå i en arbetsgrupp som ska utveckla myndighetens hållbarhetsarbete generellt. 

Du kommer att få arbeta i en omväxlande och dynamisk miljö där arbetsuppgifterna snabbt kan förändras, inte minst med tanke på att myndigheten är liten till numerären och alla behöver hjälpas åt för att nå myndighetens mål.

Dina kvalifikationer

För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:

 • Akademisk utbildning inom HR eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.
 • Erfarenhet av operativt HR-stöd som till exempel arbetsmiljöarbete, rekrytering, rehabilitering, lönebildning et cetera.
 • Erfarenhet av att möta människor i situationer där förmågan att kommunicera på ett situationsanpassat sätt är viktig.
 • Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och kunna anpassa budskap och innehåll efter mottagarens förutsättningar och behov.
 • Ha de personliga egenskaper som framgår av kravprofilen.

Det är meriterande om du:

 • Har erfarenhet av kommunikation i allmänhet och internkommunikation i synnerhet
 • Har erfarenhet av miljöarbete
 • Har erfarenhet av att göra riskanalyser och/eller medarbetarundersökningar

Dina personliga egenskaper

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper eftersom arbetsuppgifterna kräver att du har mycket god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, lyhörd och kan skapa goda relationer både internt och externt. Du ska även kunna ta egna initiativ och driva frågor och processer där du själv måste hämta information och fakta. Du kan arbeta strukturerat med att kvalitetssäkra och utveckla effektiva rutiner utifrån en helhetssyn för myndighetens bästa.

Om Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen ”Trygg och störningsfri el” utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer samt marknadskontroll av elektriska produkter. Myndigheten ansvarar för auktorisation av elinstallatörer och register över elinstallationsföretag. Vi arbetar med projekt, rapporter, analyser och statistik inom vårt område. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt. Ett aktivt samarbete med elbranschen och andra aktörer kring elsäkerhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten. Myndigheten använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och ökad kunskap.

Elsäkerhetsverket har drygt 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.

Anställningsform

Heltid, tillsvidare.

Tillträdesdag

Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ Ingrid Öhlén.

Fackliga representanter är för SACO Katarina Olofsson och för ST Ingvar Svensson.

Samtliga nås via Elsäkerhetsverkets växel 010-168 05 00.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara skriven på svenska och ska innehålla CV och personligt brev där vi vill att minst följande framgår:

 • Ditt namn och kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av hur du uppfyller de obligatoriska kraven för tjänsten.
 • Beskrivning av de eventuella meriterande krav du uppfyller.
 • En kort beskrivning av hur just du vill bidra i rollen som HR-stöd.

Betyg och intyg med mera lämnas först vid nästa steg i rekryteringsprocessen. Vi kommer också att efterfråga referenser.

Ansökan till denna tjänst ska vara märkt med ref 5/2020 och vara inkommen till oss senast den
24 april 2020. Den kan skickas via e‑post till registrator, eller med vanlig post till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn.

Mer information

Kontakt

Ingrid Öhlén

HR-stöd
Telefon: 010-168 05 11
E-post: ingrid.ohlen@elsakerhetsverket.se

Ingvar Svensson

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 74
E-post: ingvar.svensson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm