Samtycke vid ansökan om anställning

När du söker anställning hos Elsäkerhetsverket behöver vi behandla personuppgifter om dig. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter måste du samtycka till att vi gör det.

Vilka uppgifter hanterar vi om dig?

Vid rekrytering behandlar Elsäkerhetsverket de personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan. Normalt rör det sig om namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om personliga egenskaper, utbildning, yrkeserfarenheter och andra meriter som du åberopar. 

Vad gör vi med uppgifterna?

Elsäkerhetsverket kommer enbart att använda dina personuppgifter i samband med rekryteringsprocessen i syfte att bedöma de kvalifikationer du har. 

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen

Dina rättigheter

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Elsäkerhetsverket. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Läs mer om dina rättigheter

Samtycke

Genom att du skickar in din ansökan till Elsäkerhetsverket samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan. 

Sidansvarig: Karin Sjöberg