Upphandling av provningstjänster EMC

Elsäkerhetsverket upphandlar provningstjänster inom EMC.

Upphandlingen avser ramavtal om provning av elektrisk utrustning med avseende regelverket för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Resultatet av provningen kommer att utgöra underlag för Elsäkerhetsverkets beslut om att ingripa mot tillhandahållandet av enskild elektrisk utrustning.

Sista anbudsdag är den 23 november 2020.

Dokument

Administrativa föreskrifter (pdf, 0,2 MB)

1. Avtal provningstjänster EMC (pdf, 0,2 MB)

2. Pris och omfattning (xlsx, 0,2 MB)

3. Kravspecifikation (pdf, 0,1 MB)

4. Flödesschema över provningsprocessen (pdf, 0,1 MB)

5. Rapportering Elsäkerhetsverkets provningar (pdf, 0,1 MB)

6. ESPD (docx, 0,1 MB)

7. Samtycke till personuppgiftsbehandling (pdf, 0,1 MB)

Kontakt

Adam Hedbom

Jurist
Telefon: 010-168 05 33
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se