Personuppgifter på sociala medier

Elsäkerhetsverket använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med våra målgrupper. Eftersom Elsäkerhetsverket är en myndighet blir inlägg och kommentarer som publiceras i sociala medier allmänna handlingar.

Elsäkerhetsverket använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med våra målgrupper. Eftersom Elsäkerhetsverket är en myndighet blir inlägg och kommentarer som publiceras i sociala medier allmänna handlingar.

Elsäkerhetsverket har en policy för sociala medier och även riktlinjer för sociala medier. Av dessa framgår bland annat att kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Om du anser att ett inlägg innehåller stötande eller kränkande uppgifter får du gärna kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registratur.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Karin Sjöberg
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 92

Sidansvarig: Karin Sjöberg