Hantering av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Elsäkerhetsverket har rätt att behandla personuppgifter i sin verksamhet. Uppgifterna ska behandlas i enlighet med PUL vilket bland annat innebär att vi gallrar personuppgifter när de inte längre behövs för sitt ändamål. Namn på privatpersoner får inte läggas ut på Internet enligt PUL, därför finns inga namn på privatpersoner publicerade i vårt e-diarium. I övrigt publicerar vi inte personuppgifter på webbplatsen utan samtycke.

Elsäkerhetsverket har i särskild förteckning redogjort för de register och behandlingar av personuppgifter som ska redovisas enligt 39 § personuppgiftslagen, se "Elsäkerhetsverkets förteckning enligt 39 § personuppgiftslagen" nedan.

Du har rätt att en gång om året få ut information om dig själv, en sådan ansökan är gratis. Ansökan måste ske skriftligt och vara underskriven av dig själv. Nedan finns en blankett att använda för sådan ansökan.

Har du frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets personuppgiftsombud (verksjuristen) eller Elsäkerhetsverkets registratur.

Kontakt

Karin Sjöberg

Verksjurist
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Registrator


Telefon: (Växel) 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Dokument

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Karin Sjöberg