EU-flagga vajar i vinden mot klarblå himmel

Brexit – vad gäller?

Storbritannien lämnade EU den 31 januari och är därmed inte längre ett EU-land. En övergångsperiod startade den 1 februari. Vad gäller nu och hur berörs din verksamhet?

Efter många och långa förhandlingar finns nu ett utträdesavtal på plats. Avtalet innebär att det blir en övergångsperiod som löper fram till den 31 december 2020. Under denna övergångsperiod fortsätter det mesta som nu, men utan att Storbritannien deltar i EU:s beslutsfattande.

Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Det innebär bland annat att det än så länge inte har skett någon förändring för dig som:

  • tillverkar eller säljer varor,
  • är elinstallatör i Storbritannien och vill arbeta i Sverige,
  • har elinstallationsföretag från Storbritannien eller
  • arbetar som elinstallatör i Storbritannien.

EU:s och Storbritanniens framtida avtalsrelationer kommer att förhandlas fram under övergångsperioden. Efter den 31 december 2020 kan övergångsperioden förlängas, som längst i två år. Detta kräver dock att parterna kommit överens om en sådan förlängning senast vid halvårsskiftet 2020.