EU-flagga vajar i vinden mot klarblå himmel

Brexit - vad gäller?

Säljer du varor från Storbritannien? Har du ett elinstallationsföretag från Storbritannien som är verksamt i Sverige? Eller arbetar du kanske som elinstallatör i Storbritannien? Då behöver du ta reda på hur du och din verksamhet berörs av Brexit. På denna sida har vi samlat information och länkar som vi hoppas kan hjälpa dig på vägen.

I april 2019 var det ursprungligen planerat att Storbritannien ska lämna EU. EU har dock beslutat att ge Storbritannien ytterligare sex månaders tidsfrist för ett ordnat utträde. Den nya tidpunkten för Brexit är den 31 januari 2020. Om man kommer överens om ett avtal kan britterna lämna EU tidigare.

Vad som kommer att gälla för de varor, tjänster och personer som rör sig mellan EU och Storbritannien beror på om utträdet sker avtalslöst eller inte. Om det utträdesavtal som arbetats fram inte accepteras och träder ikraft kommer alltså ett så kallat "hårt Brexit" att inträffa. Oavsett vad som händer behöver du som på ett eller annat sätt berörs av Brexit förbereda dig inför olika scenarier. Nedan hittar du några exempel på vad som gäller vid ett så kallat hårt Brexit.

Du som tillverkar eller säljer varor

  • Produkter tillverkade i Storbritannien ska efter utträdet ha en importör och produkterna ska vara märkta med information om denne importör, inklusive adressuppgifter.
  • Om du köper varor från Storbritannien kommer du att bli importör istället för distributör. Detta medför helt andra skyldigheter för dig och hanteringen kommer att omfattas av tullregler.
  • Om du som tillverkare anlitar anmälda organ i Storbritannien behöver du planera för att anlita organ inom EU efter utträdet.

Du som har elinstallationsföretag från Storbritannien

  • Alla elinstallationsföretag som är verksamma i Sverige ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad. Det gäller även de företag som bara tillfälligt är verksamma i Sverige. Tänk på att erkännandet av yrkeskvalifikationer för tillfälligt arbete inte längre kommer att omfatta personer med kvalifikationer från Storbritannien. Du kan alltså behöva anlita annan elinstallatör för regelefterlevnad.

Du som arbetar som elinstallatör i Storbritannien

  • Om du arbetar som elinstallatör i Storbritannien med stöd av de kvalifikationer du skaffat dig i Sverige är det inte säkert att du får fortsätta. Ta kontakt med myndigheterna där du arbetar och kontrollera vad som gäller för just dig.

Du som är elinstallatör i Storbritannien och vill arbeta i Sverige

  • Om du vill arbeta tillfälligt i Sverige som elinstallatör eller ansöka om auktorisation kan du inte längre åberopa alla dina yrkeskvalifikationer som du skaffat dig i Storbritannien.
  • Du kan dock arbeta med elinstallationer i Sverige om du arbetar inom ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
  • Har du redan en svensk auktorisation beslutad av Elsäkerhetsverket så fortsätter den att gälla.
Sidansvarig: Karin Sjöberg