Vad innebär de nya reglerna?

Det nya regelverket bygger på att det är företagen som utför elinstallationer som är ansvariga för utförandet. Det tidigare systemet där elinstallatörer genom överinseende av yrkesmän såg till att utförandet var rätt, finns inte längre kvar.

De nya reglerna innebär i korthet att:

  • alla företag som arbetar med el ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
  • alla elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga en auktoriserad elinstallatör som är företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.
  • de företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
  • elinstallationsarbete bara får utföras av:
    - personer med auktorisation som elinstallatör eller
    - personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Det är Elsäkerhetsverket som beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Elinstallatörer som redan idag har en behörighet behöver inte göra någon ny ansökan. Behörigheten omvandlas automatiskt till auktorisation.

Även privatpersoner och konsumenter påverkas av de nya reglerna genom att de stärks i sin roll som beställare eller köpare av elinstallationstjänster. Via e-tjänsten "Kolla elföretaget" kan de enkelt kontrollera att företaget som de planerar att anlita finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister.