Vem berörs av de nya reglerna?

Den nya elsäkerhetslagen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner.

Förändringar för företag

 • Alla företag som arbetar med el berörs. Det införs ett uttryckligt krav på hur elinstallationer ska vara utförda och företaget som utför arbetet är skyldiga att se till att kraven är uppfyllda.

 • Företagen ska ha minst en auktoriserad elinstallatör och följa ett egenkontrollprogram. Detta gäller även de företag som arbetar på egen anläggning.

 • De som utför elinstallationer på andra anläggningar än sin egen ska anmäla sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.     

 • Företaget har ansvaret för utförandet och att ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ersätter det överinseende som elinstallatörer tidigare har kunnat göra. De nya reglerna för företagen ger Elsäkerhetsverket bra möjlighet till tillsyn av att reglerna efterlevs. Egenkontrollprogrammet ska se till att elinstallationerna uppfyller de krav som finns och att elinstallationerna utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper.

 • Företag som utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning behöver inte göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. De måste däremot ha minst en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram.

Förändringar för elinstallatörer

 • Överinseende av yrkesmän tas över av företaget. För elinstallatörer som idag inte utövar överinseende kommer ingen större förändring att ske.
 • Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
 • Några elinstallatörer kommer att få en ny roll. Alla företag ska nämligen ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, som är företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.
 • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Elinstallatörer som sedan tidigare har en behörighet behöver inte göra någon ny ansökan. Behörigheten omvandlas automatiskt till auktorisation. 
 • Om du har ett Bank-ID kan du hämta ut ett auktorisationsbevis via e-tjänsten "Auktorisationsbevis". Annars kan du kontakta oss så skickar vi ett auktorisationsbevis till dig.

Förändringar för yrkesmän

 • Yrkesmän som tidigare arbetat under överinseende av en elinstallatör ingår efter den 1 juli 2017 i företagets egenkontrollprogram. Det är genom egenkontrollprogrammet som det avgörs vilka arbeten du får utföra om du inte har en egen auktorisation som elinstallatör.
 • Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.

Förändringar för konsumenter

De nya reglerna ger privatpersoner och konsumenter en ökad möjlighet till kontroll. Alla företag som utför elinstallationsarbete på andra elanläggningar än sina egna ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket. Det gör det enkelt för konsumenten att kontrollera att företaget man planerar att anlita uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. E-tjänsten "Kolla elföretaget" är tillgänglig för alla dygnet runt årets alla dagar.