ELSÄK-FS 2006:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

ELSÄK-FS 2006:1 (pdf)

Gällande från2006-07-01

Engelsk översättning

The Swedish National Electrical Safety Board’s regulations and general advice on electrical safety for work in professional activity.

ELSÄK-FS 2006:1 - English version (pdf)

Adopted from: 1 July 2006

Sidansvarig: Kim Reenaas